Köpvillkor

joytime.se drivs av joytime handelsbolag (969774-1917), nedan kallat joytime.
Priser som anges inklusive moms i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.


Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för joytime. För företagskunder gäller Köplagen.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida.


Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande eller på annat sätt som medför att joytime lider ekonomisk skada kommer polisanmälas. joytime friskriver sig för tryckfel, fel i information samt fel i specifikation, på samtliga i joytimes sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.


Betalning
Moms ingår i alla priser. Du kan betala med kort, Swish eller PayPal. Samtliga betalningar sker krypterat. Beträffande kortbetalningarna vill vi understryka att vi aldrig ser dina kortuppgifter utan de behandlas på ett säkert sätt av vår kortinlösare Stripe, PCI-kraven är uppfyllda.
Inga avgifter tillkommer för något betalsätt.


Leverans och avbeställning
Beställningar behandlas och levereras så snabbt som möjligt av joytime. För transport anlitas Postnord och DB Schenker. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med joytimes köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.
Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från joytime.
Se även Leverans och Retur.


Ansvar för fel
joytimes ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. joytime bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex., men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.


Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta joytime på telefon 0734-41 28 00 / 0738-55 12 31 eller via e-post info@joytime.se och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Därefter träffas överenskommelse för hur retur och ersättning ska hanteras.

Privatkonsumenter har rätt att ångra köpet inom 60 dagar. För återbetalning av produktens kostnad får varan ej vara använd, och varan och ev. originalförpackning ska återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall returformuläret på joytime.se användas. Returfrakten bekostas av kunden. Konsumenten har ansvar för varan vid eventuell returtransport. Om varan försvinner vid returtransporten eller skadas under densamma är det konsumenten som bär ansvar för detta och joytime har rätt att vägra återbetalning.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall joytime kontaktas inom 3 dagar för information om ersättning.


Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför joytimes kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att joytime befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.


Övrigt
joytime förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har joytime rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. joytime skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.